16 Okt 2012

Visi tie noklusētie paldies

LU DF SP pirmā saliedēšanās semināra noslēguma bilde. Foto - ludfsp.lv

Izlasīju Arta komentāru, cik labs esmu un cik daudz ko esmu darījis. Man jau patīk sumināšana un tādas lietas, taču tajā pašā laikā man ļoti patīk arī pieticība. Uzslavas ir laba lieta, bet pārāk lielas uzslavas jau var radīt negatīvu efektu.

Lai gan visvairāk es sapratu to, ka man vajadzētu izdarīt to, ko es nekad tā pa īstam neēsmu mācējis izdarīt, pat esmu par to saņēmis aizrādījumus – vienkārši pateikt paldies!

Jo ko gan es būtu izdarījis pašpārvaldē, ja man apkārt nebūtu darboties griboši, talantīgi un visādi citādi labi cilvēki!

Paldies Madaram Virzam par idejisku un veiksmīgu sadarbību. Motivēšanu un konsultēšanu dažādos jautājumos, paldies par Datorzinātņu dienām!

Paldies Kasparam Zemītim par atdzīvošanos un ļoti aktīvu palīdzēšanu fakultātes dzīves organizēšanā veselu gadu, paldies par linoleja ieklāšanu mācību telpā, par nesavtīgu darbu Nemizas organizēšanā!

Paldies Unai Pīrāgai par paša pirmā DF SP semināra organizēšanu, SP auklēšanu veselu gadu un iniciatīvu atbalstīt datoriķu pirmsaristoteli!

Paldies Ievai Rukšānei par pavadītajām stundām mācību telpas tapšanā, par fakultātes orientēšanās izveidi, par daudzajiem mazajiem un lielajiem darbiem un par argumentēta viedokļa uzturēšanu!

Paldies Ievai Nāgelei par daudzajiem mazajiem darbiem, pavadītajām stundām mācību telpas tapšanā un līstīšu zāģēšanu, fakultātes orientēšanās izveidi un smukajiem zīmējumiem!

Paldies Raivim Ieviņam par mācību telpas projekta uzsākšanu, materiālu sagādāšanu un tur pavadīto laiku!

Paldies Laurai Grimai par spēju uztaisīt dažādus nozīmīgus pasākumus, piemēram, Datorikas fakultātes dzimšanas dienas atzīmēšanu!

Paldies Rihardam Kiršlaukam par ieguldīto laiku dažādu lietu izdarīšanā, daudzajām stundām mācību telpā un tur esošajiem skaistajiem griestu zīmējumiem!

Paldies Artim Ozoliņam par dažādu jaunu ideju iedzīvināšanu – basketbola komanda, fakultātes avīze un pašpārvaldes darba organizēšanu!

Paldies Mārim Bunkovskim par aktivitāti kūltūras pasākumu organizēšanā!

Paldies Jānim Jansonam par DF SP karoga maketa organizēšanu!

Paldies Madarai Augstkalnei par izglītojošo lekciju organizēšanu!

Paldies Gunai Petrovai par uzstāšanos Informācijas dienā topošajiem studentiem!

Paldies Uģim Lazdiņam par aktīvu viedokļa uzturēšanu!

Paldies Reinholdam Zviedrim par viedokļa paušanu, hostinga nodrošināšanu!

Paldies Kasparam Balodim par atbalstu robotikas pulciņam!

Paldies Tomam Bergmanim par šaha turnīra organizēšanu!

Paldies Aleksandram Arbuzovam par spēļu iegādi pirmajam spēļu vakaram!

Paldies Jānim Andersonam par viedokļa pārstāvēšanu!

Paldies Andai Beriņai, ka veselu gadu uzņēmās finansu pārvaldību SP!

Paldies Viesturam Kavacam par sienu krāsošanu mācību telpā un atbalstu svarīgos jautājumos!

Paldies Valdim Saulespurēnam par šaha turnīra izveidi, par atbalstu robotikas klubiņam!

Paldies Matīsam Jurģelim par plakātu veidošanu!

Paldies Vladimiram Slavam par ideju atbalstīšanu!

Paldies Ņikitam Kozlovam par ideju atbalstīšanu!

Paldies Normundam Pauderam par atbalstu Nemizas tapšanā!

Paldies Andrim Niedrītim par aktīvu dalību kultūras dzīves organizēšanā!

Paldies Kārlim Jēriņam par protokoliem un dalību spēļu vakaros!

Paldies Krišijānim Šulcam par dāžādajiem zīmējumiem!

Paldies Ievai Danovskai par racionālu lēmumu pieņemšanu!

Paldies Aivaram Šāblim par akadēmisko jautājumu risināšanu!

Paldies Valdim Grigždim par dalību pasākumos un to atbalstīšanu!

Paldies būtu jāsaka vēl daudziem, jo daudziem cilvēkiem. Atsaucīgam akadēmiskajam personālam, kas izpalīdzēja dažādos jautājumos, arī piedalījās vienā no spēļu vakariem. Visiem tiem studentiem, kas atbalstīja pasākumus ar savu klātbūtni, kas patiesībā ir pats svarīgākais, lai pasākumi notiktu atkal un atkal. Paldies kolēģiem LU SPā, kas palīdzēja ar administratīviem jautājumiem un arī ar padomu un viedokli. Un paldies oponentiem un kritiķiem, kas no vienas puses it kā demotivē, varbūt reizēm traucē strādāt, taču tajā pašā laikā rada motivāciju darīt lietas labāk un parādīt savu taisnību.

Nemiza 2011 noslēgums

Tags: , ,

Ir ko teikt? Pasaki!

Sakāmais:


6 × 1 =