20 Jan 2011

Izglītības reforma

Parasti avīzes nelasu, ja vien tās netrāpās pa rokai un nav kāds saistošs virsraksts.
Šoreiz gan sakrita abas lietas un palasīju Latvijas Avīzi par izglītības reformu.

Var tikai teikt, ka kārtējā reforma, tāpēc, ka ideja ir laba un vajag realizēt, bet izpildījums jau kā parasti. Protams, samaksa par pozitīviem augstskolu rādītājiem ir labi, bet vajag saprast, kā šie rādītāji te pie mums veidojas, ko katrs no rādītājiem ietekmēs, kā to varēs ietekmēt, kāds būs tā svars.
Skaidrs, ka kvantitatīvus un pārbaudāmus rādītājus vispār ir grūti atrast un izdomāt, kur nu vēl tādus, kas atspoguļotu izglītības iestādes kvalitāti. Kvalitāte vispār ir grūti nomērāma. Vai tad ir kvalitatīvi rādītāji kāpēc viena mašīna ir labāka par otru? Vai bieži vien tas vairāk atspoguļojas kā cilvēku uzticība vienai vai otrai auto markai kā kvalitatīvai?

No visiem rādītājiem saprātīgākais varētu būt starptautiski citējamās publikācijas. Tikai rodas nākamais jautājums – vai tie tiek mērīti pa fakultātēm vai universitātēm? Skaidrs, ka katrā nozarē rezultāti ir nedaudz atšķirīgi, ne tikai tāpēc, ka dažās nozarēs zinātniskā darbība ir ļoti minimāla, bet atšķiras arī dažādu pētījumu ilgums un to cik publikācijas par to tiek sarakstītas.
Nez vai administrāciju izmaksu procents no kopējā budžeta pārāk atspoguļo universitātes darbību – kā kvalitatīvu.
Tāpat vairāk nekā apšaubāms ir kvalitātes rādītājs, ko mēra ar beidzēju skaitu. Ja no 10 studentiem 5 atbirst, tad kvalitāte laikam ir sliktāka, ja pabeidz visi 10, jo studentiem netiek pievērsta uzmanība, tāpēc viņi nepabeidz mācības.
Tāpat ir diezgan dīvaini prasīt, lai būtu lielāks procents ārvalstu studentu, bet nesakārtot likumdošanu par studiju valodu valsts augstskolās.
Savā ziņā par kvalitāti var minēt starptautisko līdzekļu piesaisti augstskolai, lai gan, protams, arī šajā gadījumā relativitātes jēdziens ir apšaubāms. Lai gan šim rādītājam vajadzētu korelēt ar pirmo rādītāju – starptautiski citējamām publikācijām.

Ja nebūtu pamanījies pabūt vienā Latvijas Studentu Apvienības sēdē, kur pārrunāja šādu kvalitātes rādītājus, tad varētu domāt, kā gan kaut kas tāds ir radies. Bet nu, vismaz ir skaidrs, ja kaut ko vajag radīt, tad cilvēki, kas ir klāt un māk pareizi runāt, tad arī rada šādas lietas.

Ir ko teikt? Pasaki!

Sakāmais:


− 3 = 4